ΣΦΙΓΓΑ 2015 /
διεθνές φεστιβάλ των κρυμμένων Θηβών

«Τι εστίν ο μίαν έχον φωνήν τετράπουν και δίπουν και τρίπουν γίνεται;»

 

Το φεστιβάλ των κρυμμένων Θηβών θα πραγματοποιηθεί στην Θήβα  από τις 1 Ιουνίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι πράξεις του φεστιβάλ είναι στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες:  πλαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, θέατρο και μουσική.

Πλαστικές τέχνες

Αρχιτεκτονική

Θέατρο

Μουσική