Arsenal
Arsenal

press to zoom
Arsenal
Arsenal

press to zoom
Arsenal
Arsenal

press to zoom
Arsenal
Arsenal

press to zoom
1/3

Οπλοθήκη The arsenal

 

Η οπλοθήκη σήμερα είναι αρχαιολογικός χώρος που περικυκλώνεται από πολυκατοικίες στην οδό Πελοπίδου, μία από τις κεντρικές οδούς της Θήβας. Κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου, η οπλοθήκη ήταν ένας υπόστεγος χώρος του Παλαριού όπου διατηρούσαν όπλα, χάλκινα εργαλεία και σκεύη.

Επίσης, χρησίμευε ως χώρος του Αρχείου του Παλατιού, όπως αποδεικνύεται από τις 238 πινακίδες της Γραμμικής Β' που βρέθηκαν εκεί. Αυτές οι πινακίδες μας μετέδωσαν πληροφορίες για τις οικονομικές δραστηριότητες και τη διαχείριση του Παλατιού, το εμπόριο και τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των Θηβών και άλλων περιοχών του Μυκηναϊκού κόσμου.

The arsenal today is an archaeological site surrounded by blocks of flats at Pelopidou Street, one of the busiest streets of Thebes. During the Mycenaean Ages the arsenal was an outbuilding of the Palace where arms, copper tools, vessels and raw materials were kept. It also operated as the Archives of the Palace, as it is proved by 238 sings of Linear B which were found there. These signs gave information about the economic activities and the administration of the Palace, the trade and political relations between Thebes and other regions of the Mycenaean world as well.