Πλατεία Αγ. Ιωάν. Καλοκτένη 

St. Kaloktenis Square

DSC_0007b
DSC_0007b

press to zoom
Central Square during Traditional Wedding
Central Square during Traditional Wedding

press to zoom
pl4
pl4

press to zoom
DSC_0007b
DSC_0007b

press to zoom
1/7

Η κεντρική πλατεία της Θήβας είναι γνωστή ως πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη και βρίσκεται στο κέντρο της ακρόπολης της Καδμείας. Σήμερα, είναι ο κυριότερος κόμβος της καθημερινής ζωής της πόλης. Στην ανατολική πλευρά της βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη, που είναι ο πολιούχος της πόλης. Η εκκλησία χτίστηκε κατά τον 12ο αιώνα μ. Χ.Η σημασία της θέσης της πλατείας βρίσκεται στο γεγονός ότι κάτω από την επιφάνειά της είναι θαμμένο το μυκηναϊκό παλάτι, και συγκεκριμένα το δωμάτιο του Θησαυρού.

Από μυθολογική σκοπιά, αυτή ήταν η θέση που κάθισε η αγελάδα που ακολούθουσε ο Κάδμος μετά το χρησμό  δείχνοντάς του το σημείο όπου έπρεπε να χτίσει την πόλη.

The central square of Thebes is known as St. Kaloktenis Square and it is the center of the acropolis of Cadmeia. Nowadays, it is a critical node of everyday life. At the east side of the square there is the church of Agios Kaloktenis, which is the patron saint of the city. The church was built during the 12th century. 

The importance of the site of the main square lays at the fact that underneath its surface the mycenaean palace is buried, and especially the treasure room.

The acropolis of Cadmeia is well-known to be the largest acropolis in the mycenaean period.

Mythologically, this was the site where the cow that Cadmus followed stopped walking, directing him to built the city,

 

περισσότερες πληροφορίες

more information