Wp3-B.jpg
video3bsm
praxi27b
IMAG1842
D
tafoi.jpg
IMG_0308b.jpg
a5-a.jpg
11751462_b
2018a

OPEN CALL  ΚΑΛΕΣΜΑ

SPHINX  BIENΝALE

OF HIDDEN THEBES

SOCIAL SCULPTURE

Η biennale SPHINX

 

Η biennale SPHINX που ιδρύθηκε το 2015 αποτελεί μια φιλόδοξη καλλιτεχνική πρόταση «κοινωνικής γλυπτικής»  που επιχειρεί την θεμελίωσης μιας νέας πόλης, με την αλλαγή του συναισθηματικού χάρτη των κατοίκων μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, μέσα από την κάθετη βουτιά στον τόπο και τον χρόνο, για την ανεύρεση του πολιτιστικού αποθέματος, που θα γίνει αφετηρία δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας, μιας ταυτότητας συγχρονισμένης με τις υπαρξιακές μας ρίζες, προϋποθέσεις ευτυχίας και ειρήνης, που τώρα κοιμούνται.

  

Το έργο αφορά την ίδια την κοινωνική ζωή και δημιουργείται από καλλιτέχνες και πολίτες μέσα στον πραγματικό κοινωνικό ιστό της πόλης όπου σχεδιασμένα αλλά και αυθόρμητα, πραγματοποιούνται πολλαπλά καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα σε διάφορα πεδία του επιστητού που αλλάζουν την ηθική και αισθητική διάσταση της ζωής, προτείνοντας μια νέα οντολογία.  Έννοιες που επεξεργαζόμαστε είναι η έννοια της «ολιστικής τέχνης» της «κοινωνικής γλυπτικής» της «οικολογίας της άρνησης».

Τα αδιέξοδα του σύγχρονου κόσμου και η ανθρώπινη δυστυχία είναι αναγκαιότητες που επιβάλλουν τον αναπροσανατολισμό της τέχνης σε μια  νέα «ανθρώπινη οικολογία»  που εμπιστεύεται την δημιουργική ικανότητα όλων των ανθρώπινων όντων και που εναποθέτει το μέλλον του πλανήτη σε αυτά. Θεωρούμε την κοινωνική γλυπτική ως εκείνο το θεωρητικό όχημα που ξαναδίνει ένα χαμένο, αρχέγονο περιεχόμενο στην σύγχρονη τέχνη, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ νήμα που συνδέει το παρελθόν με τον σύγχρονο κόσμο, επεκτείνοντας και δίνοντας διέξοδο σε ανάλογης προσπάθειες και προβληματισμούς στην Ευρώπη και στον κόσμο.

ΓΙΑ ΜΙΑ

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΝΟ-ΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η διεθνής biennale της Σφίγγας, αναβάλλοντας την πολύπλευρη δράση της φετινής biennale με θέμα ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ – ANTIGONE – LIMITS AND  BORDERS, αναδιοργανώνεται και κρατάει την διέγερση της σε σχέση με τα παγκόσμια αδιέξοδα, προσκαλώντας στη ψηφιακή διαδικτυακή έκθεση με τίτλο:

«Για μια άρνηση επιστροφής στην κανονικότητα»

Η σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία της πληροφορίας οδηγήθηκε στο να μολύνει το σύνολο του κοινωνικού σώματος με την αντίληψη της για μια συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα που αποσπάται και αποστρέφεται όλο και περισσότερο την ίδια την διαδικασία της ζωής, μετατρεπόμενη σε  μια καθαρή, μηχανική και κτηνώδη, δύναμη αυτοκαταστροφής. Οι ημιαυτόματοι σήμερα μηχανισμοί της παραγωγής της κοινωνικής διαστροφής, προσαρμοσμένοι μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, μέσα στα κωδικοποιημένα και τεχνικά της υποσύνολα, αφορούν όχι μόνο τα συστήματα γνώσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, αλλά και τα συστήματα κατασκευής της εσωτερικής μας επιθυμίας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα κοινωνικοποιημένο όσο και ατομοποιημένο, βαθύ προγραμματισμό της εργασίας. Ο προγραμματισμός αυτός συνδέεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του ατόμου, σε μια διαβάθμιση τεχνικών επιπέδων επιτήρησης, τις κοινωνικές και θεσμικές νόρμες, την κρατική επιβολή (κυβέρνηση, νόμος, αστυνομία) που δεν αποκαλύπτουν παρά το αφηρημένο και τρομακτικό πρόσωπο, μιας μεγαμηχανής άρνησης και αυτοκαταστροφής.  Μέσα σε αυτήν την ξεκάθαρη για εμάς εικόνα,  επιχειρούμε να αποκαλύψουμε την εγγενή πάλη της ανθρώπινης δημιουργικότητας στο βαθμό που απελευθερώνει το δυναμικό της, τις ροές και τις ενέργειες της από τα κανάλια της κοινωνικής πειθαρχίας, διαμορφώνοντας νέους οργανισμούς και εκφράσεις, ψηλαφώντας νέες κοινωνικές σχέσεις, αναζητώντας νέες επικράτειες πλασμάτων και νέα  σύμπαντα της ζωής και της επιθυμίας, επινοώντας νέες δυνατότητες αυτονομίας και νέα μονοπάτια σύνδεσης του ανθρώπου με την φύση, φανερώνοντας νέες «αρχαιολογικές» επικράτειες από χαμένους μελλοντικούς κόσμους, θαμμένους ήδη στην προϊστορική ανθρώπινη αυθεντικότητα που μέλλει να αποδεσμευθεί  ξανά.

Στη ψηφιακή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις  2-30 Νοεμβρίου, θα επιλεγούν προς συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο 20 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο, και 20 ερασιτέχνες πολίτες, φοιτητές ή μαθητές, δημιουργώντας εκείνο ακριβώς το πλαίσιο της σύνδεσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με το κοινό που συντονίζει το θεωρητικό πρόγραμμα της κοινωνικής γλυπτικής. Το έργο- έκθεση θα παρουσιαστεί διαδικτυακά με κάθε δυνατή προβολή διαδίδοντας τις θέσεις, τις εκφάνσεις και τους εκφραστικούς προβληματισμούς των καλλιτεχνών . Τα επιλεγμένα έργα θα παρουσιαστούν σαν παράρτημα στην διεθνή biennale του 2020.

 

 

​Τα έργα                   

 

Οι καλλιτέχνες καλούνται να προτείνουν προσωπική δουλειά σε απόλυτη συνάφεια με το παραπάνω θέμα, σε οποιοδήποτε ψηφιακό είδος κατάλληλο  για διαδικτυακή παρουσίαση (βίντεο, αλληλεπιδραστικό έργο ή όποιο άλλο είδος) που διεισδύει δημιουργικά στο θέμα.  Σημαντικά στοιχεία θεωρούνται τόσο η πρωτοτυπία της έκφρασης, όσο και το φιλοσοφικό νοηματικό στοιχείο που δίνει νέες διαστάσεις στον παραπάνω προβληματισμό. Όριο μεγέθους τα 15 Μb.

 

Οι προτάσεις των καλλιτεχνών θα πρέπει ν’ αποσταλούν με όλα τα παρακάτω στοιχεία στο thebes.sphinx@gmail.com  ή μέσω we-transfer, μέχρι τις 30 Αυγούστου 2020. Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να προτείνει μονάχα ένα έργο χωρίς κόστος συμμετοχής. Η ανακοίνωση των συμμετεχόντων θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο με αποστολή ενημέρωσης στο προσωπικό του e-mail.

 

Για την κατάθεση της συμμετοχής θα χρειαστούν:

  • Ονοματεπώνυμο – διεύθυνση κατοικίας - στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο – e-mail)

  • Περιγραφή-περίληψη της πρότασης συμμετοχής έως 150 λέξεις (doc, pdf).  Σημαντική είναι η τεκμηρίωση της συνάφειας του έργου με το θέμα. (Αγγλικά ή Ελληνικά).

 

Μετά την επιλογή θα ζητηθούν

  • Σύντομο βιογραφικό έως 150 λέξεις (doc, pdf) – (αφορά καλλιτέχνες)

  • Προσωπική φωτογραφία 150x150 px.

  • Μία εικόνα –snapshot – του έργου, μεγέθους 150x150 px.