Ρέμα και Κρήνη της Δίρκης

Dirce's stream and fountain

Dirce's stream today
Dirce's stream today

press to zoom
DSCN0790b
DSCN0790b

press to zoom
Documentation of Dirce's stream
Documentation of Dirce's stream

press to zoom
Dirce's stream today
Dirce's stream today

press to zoom
1/7

Το ρεμα της Δίρκης είναι ένα από τα ρέματα που διαμόρφωσαν τον αυγόσχημο λόφο, που αργότερα θα γινόταν η κατάλληλη οχυρή θέση για την ακρόπολη της Καδμείας. Τα άλλα δύο ρέματα ήταν ο Χρυσσορόας και ο Ισμηνός.

Στο μεσαίο τμήμα της ακρόπολης, επί του ρέματος βρίσκεται η Κρήνη της Δίρκης. Μυθολογικά, αυτό είναι ο χώρος που βρισκόταν η σπηλιά του Δράκου του Άρη, που προστάτευε την Κρήνη και την περιοχή, και το σημείο όπου ο Κάδμος σκότωσε τον Δράκοντα.

Το σημείο της Κρήνης είναι κομβικό μιας και ακριβώς από δίπλα περνάει ο δρόμος που βγάζει από την ακροπόλη μέσω των ύψιστων Πυλών. Σήμερα, υπάρχει ακόμα ένα δρόμος που κατεβάζει από την ακρόπολη ακολουθώντας την κλίση του ανάγλυφου, ενώ δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα για να δηλώνει την ύπαρξη των πυλών.

Dirce's stream is one of the streams that originated the egg-shaped hill, where afterwards the Cadmeian acropolis was located. The other two main streams are Chrissoroas and Ismenus.

In the middle of the acropolis, there is the Dirce's fountain. Mythologically, this is the place where was the Dragon's cave was, protecting the fountain, and the place where the Dragon was killed by Cadmus, the city's founder.

Dirce's fountain was directly outside the gates of Thebes, called Ypsistai.

Today, there is still a road leading in and out of the modern city, without even a sign reminiscing of the location of the gates.

περισσότερες πληροφορίες

more information