Polygyra
Polygyra

View of Cadmeia
View of Cadmeia

View of Cadmeia
View of Cadmeia

Polygyra
Polygyra

1/3

Πολυγύρα | Polygyra

 

Η Πολυγύρα είναι μία περιοχή της Θήβας που απλώνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς της Καδμείας. Σήμερα, στην Πολυγύρα λειτουργούν ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο της πόλης. Κοντά στο Γυμνάσιο, ένας αρχαιολογικός χώρος ανεσκάφη.

Σύμφωνα με τη μυθολογία είναι ο χώρος που ο Πολυνείκης και ο Ετεοκλής, τα δύο αδέρφια, πάλεψαν μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η Πολυγύρα ήταν ιερός τόπος στην αρχαιότητα, όπου η θεά Ήρα θήλασε τον Ηρακλή.

Το σύρμα της Αντιγόνης βρίσκεται στην περιοχή της Πολυγύρας.

Polygyra is a region of Thebes which expands along the west side of Cadmeia. Nowadays, in Polygyra a Lyceum and a Gymnaseum of the city are located. Near the Gymnaseum, an archaeological site mostly unknown has been excavated.

Allegedly, in the mythology this is the place where Polynices and Eteocles, the two siblings, fought each other. Furthermore, Polygyra is a sacred place in antiquity, where goddess Hera nursed young Heracles.

The region is also used in the tragedy of Sofocleus' Antigone.

 

περισσότερες πληροφορίες

more information