Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 16 Νοε 2022

Σχετικά με

For a detailed explanation of how to measure boxing gloves & boxing gear in Tampa, go to our size chart page. Given the weight of the boxers and the gloves, we have created a thorough sizing chart for adult and junior boxing gloves. In order to ensure that the glove fits perfectly the first time, we also have a pictorial guide that will assist you in measuring the hand circumference.

starpro023

Περισσότερες ενέργειες