1.

Απωθεί και ξεπερνά, - άμεσα ή σε στάδια -  το διανοητικό

2.

Δίνεται στην συμμετοχή ως είδος μύησης

3.

Κάνει χρήση των υλικών ως βιομορφική αξία

4.

Δέχεται το έργο ως ζωτική ενέργεια και ως άρνηση του κατακερματισμού (Κατά της ηθικότητας ως κίνηση της μορφής που αντιστρατεύεται το περιεχόμενο της )

5.

Ολοκληρώνεται στην κοινωνική πράξη και στην κατάργηση του σχίσματος ατομικό – κοινωνικό

B

BASIC POSITIONS 
IN SOCIAL SCULPTURE

= Η ζωντανή και ανεξάρτητη κοινωνική τέχνη

Η σύμπτωση του βιολογικού, του προσωπικού και κοινωνικού

Η χωροχρονική απορία ως κομμάτι της ανθρώπινης οικολογίας

το υπαρξιακό πρόβλημα της «θέσις»

Η νέα οντολογία ως επιστροφή στις ρίζες της προϊστορίας 

Η αναγέννηση του σώματος οδηγεί στην ανάδυση ενός υπαρξιακού χώρου

Η τέχνη ως κάθεξις και μέθεξις (βουτιά στον κοσμικό χωροχρόνο, σύνθεση με τα όντα).

Το έργο ως σαγήνη, παρακίνηση στην ζωή και αναζήτηση της ευτυχίας

Η αποκάλυψη του ειδικού,  του ιδιαίτερου, του μικροσκοπικού και του γιγάντιου – συμπαντικού

Η ηθική έννοια στο χαμόγελο και τη δημοκρατία

Η ανακάλυψη του χαμένου όντος μέσα στο παρόντα πολιτισμό

Η απελευθέρωση από την βία της εξουσίας και η άρνηση της βίας του κανόνα

Θεματική

Το έργο ως «ζωντανό είδος»

Η μορφή