Κοινωνικά παιχνίδια 

ΠΡΑΞΗ 27η: THEBES MAP GAMES

20 Σεπτεμβρίου 2015

Αναζητώντας τη συναισθηματική τοπολογία του Θηβαϊκού τοπίου μέσα από τη χαρτογράφηση της Θήβας σε μονοπάτια την πόλης με πλούσιο μυθολογικό και γλωσσικό φορτίο.  Το δρώμενο οδηγεί στον συνεχή εμπλουτισμό και τροποποίηση του χάρτη με νέα στοιχεία.

 

Χώρος διεξαγωγής: Όλη η Πόλη, κυρίως κεντρικοί χώροι, οι πλατείες αλλά και επιμέρους χώροι.

ΠΡΑΞΗ 28η: ΧΡΟΝΟΚΑΨΟΥΛΑ

15 Δεκεμβριου 2015

Χρόνο-κάψουλα 423: τα έγγραφα του μεγαλεπήβολου έργου ΣΦΙΓΓΑ θα εντοιχιστούν μέσα σε ένα επιλεγμένο έργο σύγχρονης δημόσιας γλυπτικής στο δήμο της Θήβας για να ανακληθούν από μια μελλοντική γενιά. Το έργο τέχνης χρονο-κάψουλα θα περιέχει επίσης τα μηνύματα της τοπικής νεολαίας για τον εαυτό της όπως θα ήθελε να είναι και το περιεχόμενο της θα ανοιχθεί και θα εκτεθεί στο κοινό την 22/6/2065.

 

Χώροι διεξαγωγής: χώροι της πόλης με μυθολογική βαρύτητα

ΠΡΑΞΗ 29η: SOUND-ART MAPPING PROJECT

20 Σεπτεβμρίου - 20 Οκτωβρίου 2015

Πρόκειται για μία ψηφιακή ηχητική χαρτογράφηση ενός τοπίου, μιας πόλης, που δημιουργεί μια άλλη, παράλληλη διάσταση στην περιήγηση, με έργα sound art. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα σε διαδρομές μέσα στο τοπίο όπου έχουν τη δυνατότητα να περιπλανηθούν σε μια κρυμμένη, καλλιτεχνική τοπογραφία του ήχου

 

Χώρος διεξαγωγής: Όλη η Πόλη, κυρίως κεντρικοί χώροι, οι πλατείες αλλά και επιμέρους χώροι.